KM1-M7141-00X 90990-22J002 – vòng đệm cao su máy SMT Yamaha YV100XG

Name: Vòng đệm bảo dưỡng

Part number: KM1-M7141-00X

Model: YAMAHA YV100XG