Xi lanh bơm keo dung tích lớn

  • Dung tích 100cc
  • Dung tích 200cc
  • Dung tích 300cc
  • Dung tích 500cc
  • Dung tích 960cc
  • Dung tích 1200cc
  • Bộ sản phẩm gồm có: Thân ống, Piton, đầu bịt với nhiều loại màu sắc.