Lõi lọc giấy xếp lọc nước

Chất liệu: Polypropylene (PP)
Cấp độ lọc cơ bản: 0.1 micron, 0.2 micron, 0.3 micron, 0.45 micron, 1 micron, 3 micron, 5 micron, 10 micron
Độ dài cơ bản: 5 inch, 10 inch, 20 inch, 30 inch,40 inch